Ochrana osobných údajov

Je pre nás dôležité aby sme riadne spracovávali Vaše osobne údaje a chránili ich v rozsahu ako nám ich poskytujete. Preto postupujeme v súvislosti s novým nariadením Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a ktoré kladie nové požiadavky
v oblasti ochrany vašich osobných údajov a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
Robíme všetko preto, aby Vaše osobné údaje boli v bezpečí. Elektronické údaje sú uchovávané v chránenej databáze na serveri, ktorý je náš alebo je pre nás vyhradený. Databázu obsahujúcu
osobné údaje  chránime pred jej poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť evidovaná po obchodným menom: k2autodoktor s.r.o. so sídlom: Markova 3, 85101 Bratislava, ktorá je zapísaná v obchodnom registri
vedenom: OU-BA-OZP1-2020/104299-2 Číslo živnostenského registra: 110-290887
Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov, ktorá dohliada na riadne spracovanie osobných údajov a na ktorú sa môžete písomne kedykoľvek obrátiť:
Peter Zlatinský, k2autodoktor s.r.o. Markova 3, 85101 Bratislava
prípadne e-mailom na adrese: info@petuel.sk
Spracovávame iba údaje, ktoré nám poskytujete pri objednávaní tovaru a ktoré sú nevyhnuté k jej úspešnému dokončeniu a zaslaniu na miesto, ktoré si zvolíte. Ide o tieto údaje:
Súkromná osoba: meno a priezvisko, adresa doručenia, telefónne číslo, emailová adresa a samotný predmet objednávky.
Firma: fakturačné údaje: názov firmy, prípadne meno a priezvisko, adresa doručenia, IČO, IČ DPH pokiaľ Ste platiteľ DPH, DIČ, telefónne číslo, emailová adresa a samotný predmet objednávky.
Tovar posielame bud na dobierku, alebo bez dobierky. Preto v našom obchode nezadávate žiadne informácie, ktoré by sa priamo týkali práce s peniazmi na vašich účtoch.

Vaše osobné údaje spracovávame iba na základe Vašej dobrovolnej registrácie za účelom vytvorenia objednávok na našej webovej stránke www.petuel.sk Následne ich môžeme využiť
na zaslanie našich oznámení súvisiacich s vybavovaním objednávok a poskytovaním služieb alebo keď chceme reagovať na vaše oslovenie, keď sa nás pýtate,
čo sa deje s vašou objednávkou, chcete nám nahlásiť napr. novú doručovaciu adresu, prípadne nás požiadate o inú zmenu vašich údajov vo vašej objednávke alebo používateľskom konte.
Vaše osobné údaje ako aj údaje o vašich nákupoch spracúvame v prípade, že reklamujete dodaný tovar.

Vaše osobné údaje môžu byť spracovávané aj pre účely marketingu, pokiaľ od Vás máme udelený dobrovoľný súhlas. Udelený súhlas môžete kedykoľvek odvolať, buď e-mailom na adrese info@petuel.sk, alebo písomne na korešpondenčnej adrese k2autodoktor s.r.o. Markova 3, 85101 Bratislava.
Marketingom máme na mysli NEPRAVIDELNE zasielanie na mailovu adresu, ktorú Ste nám uviedli. Zasielame iba rôzne dôležité informácie ohľadne výrobkov firmy MELLE (produkty K2, Carso, Prima, Cardos,) ktorej sme výhradným distribútorom na Slovensku ako aj produktov firmy TASOTTI, ktorej sme výhradným distribútorom na Slovensku. Môžu to byť informácie o nových výrobkoch, rôzne rozšírené návody, rady k výrobkom, cenové akcie na vybrané druhy produktov, vernostné výhody, zľavové kódy pokiaľ u nás nakupujete pravidelne.

Pre riadne zabezpečenie Vašich objednávok (nie marketingu), je potrebné Vaše osobné údaje sprístupniť tretím stranám. Ide iba o týchto poskytovateľov služieb:
Prepravná spoločnosť SDS, Zásielkovňa, Nova Steel s.r.o. - iba na spracovanie a zasielanie balíkov.
Nakoľko je naša webová stránka prepojená s internetovým vyhladáčom www.heureka.sk, sú Vaše osobné údaje poskytované automaticky aj tomuto portálu, ktorý sa riadi svojimi pravidlami o Ochrane osobnych údajov a ktoré nájdete na ich webovej stránke.
Nami pripravované marketingové informácie nezabezpečuje ŽIADNA tretia strana. Sú zasielané iba na základe Vášho súhlasu spoločnosťou: k2autodoktor s.r.o. Markova 3, 851 01 Bratislava.
Marketingové informácie nezasielame hromadne na všetky mailové adresy, ale iba na Vašu konkrétnu mailovú adresu, cez ktorú spolu komunikujeme a ktorú Ste uviedli pri zadávaní Vašej objednávky.
V každom marketingovom maily, ktorý Vám pošleme, máte možnosť sa odhlásiť - zrušiť udelený súhlas so zasielaním. Musíme vás však upozorniť, že aj keď odpadne niektorý z dôvodov spracúvania nemusí to mať za následok, že uchovávanie vašich osobných údajov ukončíme. Iba Vám nebudú zasielanné Marketingové informácie. Osobné údaje totiž môžeme a občas musíme spracúvať aj na iný účel s iným právnym základom ako bude spomenuté nižšie.

Vaše osobné údaje nemáme potrebu dlhodobo archivovať. Sú zavedené v systéme našej webovej stránky pre Vaše jednoduchšie opätovné prihlásenie pokiaľ si budete chcieť v budúcnosti objednať ďaľší tovar. Nemusíte ich znovu vypĺňat. Pokiaľ si u nás po jednom roku od poslednej objednávky nič neobjednáte, Vaše osobné údaje sa automaticky vymažú zo systému o čom Vás budeme informovať na Vami poskytnutej mailovej adrese. Po tejto dobe ak si budete chcieť objednať produkty z našej web stránky, bude potrebná Vaša nová registrácia. Nakoľko na každú objednávku vystavujeme aj fakturačné doklady, tu sa riadime podľa príslušných právnych predpisov, hlavne Zákonom o účtovníctve, Zákonom o DPH, kde sme povinní archivovať účtovné dokumenty pre prípad daňových kontrol, aby sme reagovali na nároky, ktoré boli voči nám uplatnené, pri konaniach pred štátnymi a inými orgánmi, ktoré kontrolujú našu činnosť, a aby sme vymáhali nároky, ktoré nám vznikli. Medzi kategórie tretích osôb, ktorým sprístupňujeme osobné údaje z týchto dôvodov, patria napríklad súdy, štátne a iné orgány príslušné na výkon kontroly nad našou činnosťou, na riešenie sporov alebo vykonávanie rozhodnutí, či naši právni a účtovní poradcovia a audítori.

Vaše osobné údaje môžete na našej webovej stránke www.petuel.sk po prihlásení Vašimi registračnými údajmi kedykoľvek kontrolovať, upravovať, dopĺňať, napríklad keď sa presťahujete alebo príde k zmene akéhokoľvek vášho osobného údaju, ktorý je pre Váš vzťah s nami dôležitý.. Vo Vašom účte ktorý Ste si na našej webovej stránke vytvorili pri registrácii, nájdete iba to, čo Ste si tam sami dobrovolne zadali. Pokiaľ si s úpravami, zmenami neviete rady, napíšte nám. V tom prípade budeme od Vás požadovať Vaše meno, priezvisko, e-mailovú adresu, prípadne adresu trvalého bydliska. Ak nám uvedené údaje neposkytnete, nebude možné vyhovieť vašej žiadosti, pretože ich budeme potrebovať na overenie Vašej totožnosti aby sme ich neposkytli neoprávnenej osobe. Ďalej máte možnosť od nás získať potvrdenie o tom, či sa o vás spracúvajú osobné údaje a v prípade, ak vaše osobné údaje spracúvame, poskytneme vám informáciu o tom, aké údaje o vás spracúvame, za akým účelom, komu boli vaše osobné údaje poskytnuté a ako dlho budeme vaše osobné údaje uchovávať. Pokiaľ budete chciet Vaše osobné údaje vymazať skôr ako po jednom roku od Vašej poslednej objednávky, napíšte nám. Každý udelený súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať, čo však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania pred jeho odvolaním. S prípadnou sťažnosťou sa môžete obrátiť aj na Úrad na ochranu osobných údajov. Ak by ste mali k informáciám o spracovaní Vašich osobných údajov akékoľvek otázky či pripomienky, neváhajte a napíšte nám na e-mailovú adresu info@petuel.sk alebo priamo písomne na adresu spoločnosti
Peter Zlatinský, Markova 3, 851 01 Bratislava.


Pár slov o cookies:
Väčšina spoločností poskytujúcich svoje služby na internete využíva cookies, pixely ako aj ďaľšie technológie ktoré sa ukladajú vo vašom prehliadači alebo mobilnom zariadení počas prezerania webových stránok.
Pixely sú malé obrázky alebo "kúsky kódu", nachádzajúce sa na internetovej stránke alebo v e-maile, ktoré zbierajú informácie o vašom prehliadači alebo mobilnom zariadení a niektoré z nich môžu ukladať aj cookies. Jednotlivé cookies majú rôznu dobu uloženia vo vašom zariadení. Niektoré cookies sa vymažú z vášho zariadenia po tom, ako zatvoríte okno prehliadača, iné zostávajú vo vašom zariadení uložené aj po ukončení prehliadania webových stránok. Tieto súbory umožňujú zapamätať si vaše úkony a preferencie (napríklad prihlasovacie údaje, údaje o objednávke v nákupnom košíku) v priebehu určitého časového obdobia, aby ste ich nemuseli opakovane zadávať vždy, keď sa vrátite na webovú stránku alebo prechádzate z jednej webovej stránky na druhú. Cookies ďalej zabezpečujú riadne fungovanie našej webstránky, napríklad zabezpečujú funkciu prihlásenia sa do užívateľského konta na stránke, odhaľujú pokusy o neoprávnené prihlásenie sa do konta. Bez týchto cookies by naša webová stránka riadne nefungovala a ich použitie je nevyhnutné. Preto si od vás nepýtame súhlas na ich uloženie a pristupovanie k nim.
Ak Ste tu nenašli to, čo by Vás zaujímalo, napíšte nám na vyššie uvedené kontakty.